எழில்
  கப்டன் எழில்

  தர்மலிங்கம் செல்வராசா

  உருத்திரபுரம் கிழக்கு, கிளிநொச்சி., கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: கப்டன்
  NAME: எழில்
  REALNAME: தர்மலிங்கம் செல்வராசா
  ADDRESS: உருத்திரபுரம் கிழக்கு, கிளிநொச்சி.
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 04.10.1971
  DATEOFDEATH: 23.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident: மாங்குளச் சமர்
  Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கனகபுரம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image