இலக்கணா
2ம் லெப்டினன்ட் இலக்கணா

பிறேமினி பாலச்சந்திரன்

நுணாவில் கிழக்கு, கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
NAME: இலக்கணா
REALNAME: பிறேமினி பாலச்சந்திரன்
ADDRESS: நுணாவில் கிழக்கு, கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 15.01.1975
DATEOFDEATH: 22.11.1990
Sex: பெண்
Incident: மாங்குளச் சமர்
Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: கொடிகாமம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image