சுபோ
  2ம் லெப்டினன்ட் சுபோ

  கந்தையா சுமதி

  மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: சுபோ
  REALNAME: கந்தையா சுமதி
  ADDRESS: மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 22.02.1972
  DATEOFDEATH: 22.11.1990
  Sex: பெண்
  Incident: மாங்குளச் சமர்
  Incident detail: முல்லைத்தீவு மாங்குளம் சிறிலங்கா படைமுகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image