மது
  வீரவேங்கை மது

  வடிவேல் ஆனந்தசிவம்

  வேம்பிராய் சந்தி, மீசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மது
  REALNAME: வடிவேல் ஆனந்தசிவம்
  ADDRESS: வேம்பிராய் சந்தி, மீசாலை வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 28.12.1974
  DATEOFDEATH: 07.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரத்தில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image