றோம்
  2ம் லெப்டினன்ட் றோம்

  முத்துலிங்கம் கிருஸ்ணமூர்த்தி

  பதுளை, சிறிலங்கா

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: றோம்
  REALNAME: முத்துலிங்கம் கிருஸ்ணமூர்த்தி
  ADDRESS: பதுளை, சிறிலங்கா
  District: வெளி (சிறிலங்கா)
  DATEOFBIRTH: 09.09.1970
  DATEOFDEATH: 03.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மாவிட்டபுரம் தச்சன்காட்டில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம் தகர்ப்பின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image