ஜெரி
  லெப்டினன்ட் ஜெரி

  சுப்பிரமணியம் யோகராசா

  சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ஜெரி
  REALNAME: சுப்பிரமணியம் யோகராசா
  ADDRESS: சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 15.07.1961
  DATEOFDEATH: 17.04.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image