மதுவன்
  2ம் லெப்டினன்ட் மதுவன்

  தவராஜசிங்கம் விஜயசேகரன்

  மீசாலை தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சோதியா படையணி
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: மதுவன்
  REALNAME: தவராஜசிங்கம் விஜயசேகரன்
  ADDRESS: மீசாலை தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.02.1972
  DATEOFDEATH: 01.11.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறு முந்திரிகைக்குளத்தில் சிறிலங்கா படை சிறு(மினி) முகாம் தாக்கியழிக்கப்பட்டபோது இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image