ரேகா (பட்டு)
  லெப்டினன்ட் ரேகா (பட்டு)

  சுசிகலா சங்கரப்பிள்ளை

  மானாவளை, மட்டுவில் கிழக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: ரேகா (பட்டு)
  REALNAME: சுசிகலா சங்கரப்பிள்ளை
  ADDRESS: மானாவளை, மட்டுவில் கிழக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 18.09.1972
  DATEOFDEATH: 17.09.1990
  Sex: பெண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடனான நேரடிச்சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து பண்டுவம் பெறும்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image