லிங்கேஸ்
  வீரவேங்கை லிங்கேஸ்

  வெள்ளைத்தம்பி சதீஸ்குமார்

  6ம் வட்டாரம், சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: லிங்கேஸ்
  REALNAME: வெள்ளைத்தம்பி சதீஸ்குமார்
  ADDRESS: 6ம் வட்டாரம், சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 08.04.1972
  DATEOFDEATH: 01.09.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு முல்லைத்தீவில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற நேரடிச் சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image