அனீபா
  வீரவேங்கை அனீபா

  வடிவேலு உதயகாந்தன்

  மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அனீபா
  REALNAME: வடிவேலு உதயகாந்தன்
  ADDRESS: மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 06.11.1971
  DATEOFDEATH: 05.08.1990
  Sex: ஆண்
  Incident: கோட்டைச் சமர்
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கோட்டை சிறிலங்கா படை முகாம் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image