விக்னா
  வீரவேங்கை விக்னா

  சித்திவேலு சசிகரன்

  2ம் கொலனி, கந்தளாய், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: விக்னா
  REALNAME: சித்திவேலு சசிகரன்
  ADDRESS: 2ம் கொலனி, கந்தளாய், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: ..
  DATEOFDEATH: 23.08.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறையில் 2வது தடவையாக உலங்குவானூர்தி மூலம் தரையிறக்கப்பட்ட சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image