கானகன்
  வீரவேங்கை கானகன்

  கதிர்வேலு சதீஸ்குமார்

  நீவில், உருத்திரபுரம், கிளிநொச்சி., கிளிநொச்சி

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கானகன்
  REALNAME: கதிர்வேலு சதீஸ்குமார்
  ADDRESS: நீவில், உருத்திரபுரம், கிளிநொச்சி.
  District: கிளிநொச்சி
  DATEOFBIRTH: 27.04.1974
  DATEOFDEATH: 30.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி குறிஞ்சாத்தீவில் ஆனையிறவுமுகாம் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image