சரவணன்
  வீரவேங்கை சரவணன்

  பாலிப்பொடி சசிகரன்

  கோரக்கல்லிமடு, மட்டக்களப்பு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: சரவணன்
  REALNAME: பாலிப்பொடி சசிகரன்
  ADDRESS: கோரக்கல்லிமடு, மட்டக்களப்பு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 11.10.1971
  DATEOFDEATH: 23.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி முரசுமோட்டை 2ம் கட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image