வெஸ்லி
  வீரவேங்கை வெஸ்லி

  மகாலிங்கம் புவனேந்திரன்

  கற்குழி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வெஸ்லி
  REALNAME: மகாலிங்கம் புவனேந்திரன்
  ADDRESS: கற்குழி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.05.1972
  DATEOFDEATH: 23.07.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி முரசுமோட்டை 2ம் கட்டையில் சிறிலங்கா படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image