வினோத் (ராஜன்)
  வீரவேங்கை வினோத் (ராஜன்)

  யோகலிங்கம் செல்வகுமார்

  மானாவளை, மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: மாலதி படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: வினோத் (ராஜன்)
  REALNAME: யோகலிங்கம் செல்வகுமார்
  ADDRESS: மானாவளை, மட்டுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 10.04.1965
  DATEOFDEATH: 25.01.1986
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் சிறிலங்கா படையினருடன் ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image