நேமி
  கப்டன் நேமி

  சண்முகம் பஞ்சலிங்கம்

  2ம் வட்டாரம், குச்சவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: கப்டன்
  NAME: நேமி
  REALNAME: சண்முகம் பஞ்சலிங்கம்
  ADDRESS: 2ம் வட்டாரம், குச்சவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 22.07.1968
  DATEOFDEATH: 06.02.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: திருகோணமலை மாவட்டம் ஜமாலியா பகுதியில் அமைந்திருந்த ஈ என் டி எல் எவ் கும்பலின் முகாமைத் தாக்கிவிட்டு தளம் திரும்பும்போது ஏற்பட்ட படகு விபத்தில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image