பவான் (பகவான்)
  வீரவேங்கை பவான் (பகவான்)

  துரைச்சாமி இராஜேந்திரன்

  நுணாவில் கிழக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம், யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: பவான் (பகவான்)
  REALNAME: துரைச்சாமி இராஜேந்திரன்
  ADDRESS: நுணாவில் கிழக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.02.1972
  DATEOFDEATH: 21.01.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மணியந்தோட்டம் பகுதியில் அமைந்திருந்த ஈ என் டி எல் எவ் கும்பலின் முகாம் மீதான மேற்கொள்ளப்பட்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image