பாபு
  2ம் லெப்டினன்ட் பாபு

  இளையதம்பி பாபு

  கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: பாபு
  REALNAME: இளையதம்பி பாபு
  ADDRESS: கல்வயல், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 19.08.1968
  DATEOFDEATH: 03.01.1990
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் நுணாவில் பகுதியில் ஈ பி ஆர் எல் எவ் கும்பலுடனான மோதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image