கலியுகன்
  2ம் லெப்டினன்ட் கலியுகன்

  பொன்னுத்துரை தங்கத்துரை

  தம்பலகாமம், திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: கலியுகன்
  REALNAME: பொன்னுத்துரை தங்கத்துரை
  ADDRESS: தம்பலகாமம், திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 24.10.1971
  DATEOFDEATH: 01.09.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாறு குமுழமுனையில் எதிர்பாராத விதமாக ஏற்பட்ட வெடிவிபத்தின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image