அசோக்
  வீரவேங்கை அசோக்

  சீவரட்ணம் மேன்சொலமன் இலங்கைராசன்

  கெருடாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: அசோக்
  REALNAME: சீவரட்ணம் மேன்சொலமன் இலங்கைராசன்
  ADDRESS: கெருடாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 17.06.1958
  DATEOFDEATH: 29.11.1985
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி திருவையாற்றில் சிறிலங்கா படையினருடனான சமரின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image