காண்டீபன்
  வீரவேங்கை காண்டீபன்

  இராசலிங்கம் சிவபாலசுப்பிரமணியம்

  சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: காண்டீபன்
  REALNAME: இராசலிங்கம் சிவபாலசுப்பிரமணியம்
  ADDRESS: சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 21.08.1960
  DATEOFDEATH: 29.10.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி சுண்டிக்குளத்தில் இந்தியப்படையினர் மேற்கொண்ட சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image