மாறன்
  மேஜர் மாறன்

  சின்னத்துரை சுகுமாரன்

  கொல்லவிளாங்குளம், வவுனிக்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு., மட்டக்களப்பு

  Full Detail

  POST: வன்னி மாவட்ட அரசியற்துறைப் பொறுப்பாளர்
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: மேஜர்
  NAME: மாறன்
  REALNAME: சின்னத்துரை சுகுமாரன்
  ADDRESS: கொல்லவிளாங்குளம், வவுனிக்குளம், மாங்குளம், முல்லைத்தீவு.
  District: மட்டக்களப்பு
  DATEOFBIRTH: 23.06.1960
  DATEOFDEATH: 26.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வவுனியா ஓமந்தை பன்றிக்கெய்தகுளத்தில் இந்தியப்படையினர் பதுங்கியிருந்து மேற்கொண்ட தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image