ஞானவேல்
  மேஜர் ஞானவேல்

  சிற்றம்பலம் தயானந்தராசா

  இடைக்குறிச்சி, வரணி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: சாள்ஸ் அன்ரனி சிறப்புப் படையணி
  RANK: மேஜர்
  NAME: ஞானவேல்
  REALNAME: சிற்றம்பலம் தயானந்தராசா
  ADDRESS: இடைக்குறிச்சி, வரணி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 11.03.1966
  DATEOFDEATH: 15.07.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: முல்லைத்தீவு கற்சிலைமடுவில் இந்தியப்படையினரின் ஊர்தித்தொடர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image