குமரன்
  2ம் லெப்டினன்ட் குமரன்

  முருகுப்பிள்ளை சம்பந்தர்

  சிவன்கோவிலடி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: குமரன்
  REALNAME: முருகுப்பிள்ளை சம்பந்தர்
  ADDRESS: சிவன்கோவிலடி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 08.06.1969
  DATEOFDEATH: 29.06.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுநாயாற்றில் இந்தியப்படையினருடனான நேரடிச்சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image