டில்லி (கணேஸ்)
  வீரவேங்கை டில்லி (கணேஸ்)

  சின்னையா கணேசன்

  நுணாவில் மேற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: டில்லி (கணேஸ்)
  REALNAME: சின்னையா கணேசன்
  ADDRESS: நுணாவில் மேற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 04.08.1966
  DATEOFDEATH: 07.04.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் இரணைமடுவில் இந்தியப்படையினருடனா சமரில் விழுப்புண்ணடைந்து யாழ். மருத்துவமனையில் பண்டுவம் பெறும்போது ஈ.பி.ஆர்.எல்.எவ் கும்பல் மேற்கொண்ட கோரத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image