றொசான்
வீரவேங்கை றொசான்

நடேசன் சிவதாசன்

பாலாவத்தை, புலோலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division: ஜெயந்தன் படையணி
RANK: வீரவேங்கை
NAME: றொசான்
REALNAME: நடேசன் சிவதாசன்
ADDRESS: பாலாவத்தை, புலோலி தெற்கு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 15.01.1973
DATEOFDEATH: 19.03.1989
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் புலோலி புற்றளையில் இந்தியப்படையினரின் சுற்றிவளைப்பின் போது ஏற்பட்ட சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image