கரன்
  2ம் லெப்டினன்ட் கரன்

  வேலாயுதம் சசிகரன்

  சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: கரன்
  REALNAME: வேலாயுதம் சசிகரன்
  ADDRESS: சாம்பல்தீவு, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 03.10.1971
  DATEOFDEATH: 15.04.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாற்றில் சிறிலங்கா படைமீது மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்ணிவெடித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image