குணம்
  2ம் லெப்டினன்ட் குணம்

  கணேசலிங்கம் ஜெயநாதன்

  கிண்ணியா, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: குணம்
  REALNAME: கணேசலிங்கம் ஜெயநாதன்
  ADDRESS: கிண்ணியா, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 03.03.1968
  DATEOFDEATH: 15.04.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாற்றில் சிறிலங்கா படைமீது மேற்கொள்ளப்பட்ட கண்ணிவெடித் தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image