அருள் (யோகம்)
  லெப்டினன்ட் அருள் (யோகம்)

  நவரட்ணம் அருட்செல்வம்

  நாவற்குழி தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: அருள் (யோகம்)
  REALNAME: நவரட்ணம் அருட்செல்வம்
  ADDRESS: நாவற்குழி தெற்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 15.04.1964
  DATEOFDEATH: 03.12.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் நாவற்குழியில் இந்தியப்படையினர் மற்றும் ஈ.பி.ஆர்.எல்.எப் கும்பல் என்வற்றின் சுற்றிவளைப்பில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image