வின்சன்
  2ம் லெப்டினன்ட் வின்சன்

  பரமசாமி ஜெயரூபன்

  சரசாலை மத்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: வின்சன்
  REALNAME: பரமசாமி ஜெயரூபன்
  ADDRESS: சரசாலை மத்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 25.07.1972
  DATEOFDEATH: 21.01.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுநெடுங்கேணியில் இந்தியப்படையின் குண்டுத்தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Headstone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image