மாதவன்
  வீரவேங்கை மாதவன்

  கனகசிங்கம் ராஜகுலசிங்கம்

  மிருசுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division: இம்ரான் பாண்டியன் படையணி
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: மாதவன்
  REALNAME: கனகசிங்கம் ராஜகுலசிங்கம்
  ADDRESS: மிருசுவில் வடக்கு, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 16.01.1972
  DATEOFDEATH: 18.01.1989
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: கிளிநொச்சி ஆனையிறவு நல்லதண்ணித்தொடுவாய் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image