சிவா
  2ம் லெப்டினன்ட் சிவா

  குப்புசாமி சிவசிறீதரன்

  கைதடி, நுணாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: சிவா
  REALNAME: குப்புசாமி சிவசிறீதரன்
  ADDRESS: கைதடி, நுணாவில், சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 27.01.1968
  DATEOFDEATH: 09.10.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: வண்ணாத்திப்பாலத்தில் இந்தியப்படை பதுங்கியிருந்து தாக்கியபோது சயனைற் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image