ராமு
  2ம் லெப்டினன்ட் ராமு

  மாரிமுத்து இராமசாமி

  குச்சவெளி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: ராமு
  REALNAME: மாரிமுத்து இராமசாமி
  ADDRESS: குச்சவெளி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 26.10.1964
  DATEOFDEATH: 12.09.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: திருகோணமலை இரணைக்கேணி குச்சவெளியில் இந்தியப்படையின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image