ஜீவன்
  2ம் லெப்டினன்ட் ஜீவன்

  சுந்தரலிங்கம் ரகுநாதன்

  தென்னமரவடி, திருகோணமலை., திருகோணலை

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
  NAME: ஜீவன்
  REALNAME: சுந்தரலிங்கம் ரகுநாதன்
  ADDRESS: தென்னமரவடி, திருகோணமலை.
  District: திருகோணலை
  DATEOFBIRTH: 18.05.1970
  DATEOFDEATH: 23.05.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: மணலாறுமணலாற்றின் நித்திக்குளம் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image