ஜீவன்
2ம் லெப்டினன்ட் ஜீவன்

சுந்தரலிங்கம் ரகுநாதன்

தென்னமரவடி, திருகோணமலை., திருகோணலை

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: 2ம் லெப்டினன்ட்
NAME: ஜீவன்
REALNAME: சுந்தரலிங்கம் ரகுநாதன்
ADDRESS: தென்னமரவடி, திருகோணமலை.
District: திருகோணலை
DATEOFBIRTH: 18.05.1970
DATEOFDEATH: 23.05.1988
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: மணலாறுமணலாற்றின் நித்திக்குளம் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
Resting Home: கொடிகாமம்
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image