நிதி (இராமேஸ்வரன்)
  லெப்டினன்ட் நிதி (இராமேஸ்வரன்)

  முருகேசுப்பிள்ளை இராமேஸ்வரன்

  அல்லாரை தெற்கு, மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: லெப்டினன்ட்
  NAME: நிதி (இராமேஸ்வரன்)
  REALNAME: முருகேசுப்பிள்ளை இராமேஸ்வரன்
  ADDRESS: அல்லாரை தெற்கு, மீசாலை, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 27.11.1967
  DATEOFDEATH: 09.05.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் கச்சாயில் இந்தியப்படையினரின் தாக்குதலில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as: Gravestone
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image