கண்ணன்
  வீரவேங்கை கண்ணன்

  நமசிவாயகம் நற்குணராசா

  பெருங்குளம் சந்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

  Full Detail

  POST:
  DIVISION:
  Sub division:
  RANK: வீரவேங்கை
  NAME: கண்ணன்
  REALNAME: நமசிவாயகம் நற்குணராசா
  ADDRESS: பெருங்குளம் சந்தி, சாவகச்சேரி, யாழ்ப்பாணம்.
  District: யாழ்ப்பாணம்
  DATEOFBIRTH: 24.06.1968
  DATEOFDEATH: 26.07.1988
  Sex: ஆண்
  Incident:
  Incident detail: யாழ்ப்பாணம் மட்டுவில் தெற்குப் பகுதியில் இந்தியப் படையினருடன் இடம்பெற்ற சமரில் வீரச்சாவு
  Resting Home: கொடிகாமம்
  Resting as:
  Location In Rest.home:
  Source: File
  COMMENT:
  Created Date: 2021-12-31 12:00:00
  Modified Date: 2021-12-31
  Modified Reason:
  COMMENT:
  Add more details
  image