செல்வம்
வீரவேங்கை செல்வம்

வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்

மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: செல்வம்
REALNAME: வேலுப்பிள்ளை அன்னலிங்கம் பகீரதன்
ADDRESS: மண்டைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 02.05.1959
DATEOFDEATH: 18.05.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் வல்வெட்டித்துறைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரால் கைதுசெய்யப்பட்ட நிலையில் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: சாட்டி
Resting as: Headstone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image