ராஜ்மோகன்
வீரவேங்கை ராஜ்மோகன்

சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்

தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ராஜ்மோகன்
REALNAME: சிவராமலிங்கம் ராஜ்மோகன்
ADDRESS: தும்பளை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 29.03.1965
DATEOFDEATH: 20.01.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: கரவெட்டி பகுதியில் துண்டுப்பிரசுரம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கும்போது சிறிலங்கா காவல்துறையினர் மேற்கொண்ட துப்பாக்கிச்சூட்டில் வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image