எட்வின்
லெப்டினன்ட் எட்வின்

இரத்தினசபாபதி திலீபன்

புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு., மட்டக்களப்பு

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: லெப்டினன்ட்
NAME: எட்வின்
REALNAME: இரத்தினசபாபதி திலீபன்
ADDRESS: புதுக்குடியிருப்பு, முல்லைத்தீவு.
District: மட்டக்களப்பு
DATEOFBIRTH: 07.11.1965
DATEOFDEATH: 10.09.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: முல்லைத்தீவு அளம்பில் செம்மலைப் பகுதியில் சிறிலங்கா படையினரின் ஊர்தித்தொடர் மீதான தாக்குதலின்போது வீரச்சாவு
Resting Home:
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image