லாலா ரஞ்சன்
கப்டன் லாலா ரஞ்சன்

கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்

ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: கப்டன்
NAME: லாலா ரஞ்சன்
REALNAME: கனகநாயகம் ஞானேந்திரமோகன்
ADDRESS: ஓடக்கரை, பருத்தித்துறை, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 02.09.1960
DATEOFDEATH: 13.07.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் தொண்டமானாற்றுப் பகுதியில் சிறிலங்கா அதிரடிப்படையின் சுற்றிவளைப்பின்போது வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as:
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image