ஸ்.ரீபன்
வீரவேங்கை ஸ்.ரீபன்

நடராசா ஆனந்தராசா

அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ஸ்.ரீபன்
REALNAME: நடராசா ஆனந்தராசா
ADDRESS: அனலைதீவு, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: ..
DATEOFDEATH: 29.06.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் ஊர்காவற்றுறை சரவணைப் பகுதியில் சிறிலங்கா காவல்துறையுடனான சமரின் பின் சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: சாட்டி
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image