ரகுமான்
வீரவேங்கை ரகுமான்

அருளம்பலம் ரகுபதி

இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா., வவுனியா

Full Detail

POST:
DIVISION:
Sub division:
RANK: வீரவேங்கை
NAME: ரகுமான்
REALNAME: அருளம்பலம் ரகுபதி
ADDRESS: இரணைஇலுப்பைக்குளம், வவுனியா.
District: வவுனியா
DATEOFBIRTH: 23.09.1958
DATEOFDEATH: 26.05.1984
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: வவுனியா வைரவபுளியங்குளம் பகுதியில் ஸ்ரீலங்கா காவல்துறையினரால் மேற்கொள்ளப்பட்ட திடீர் சோதனையின்போது சயனைட் உட்கொண்டு வீரச்சாவு
Resting Home: ஈச்சங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image