மில்லர்
கரும்புலி கப்டன் மில்லர்

வல்லிபுரம் வசந்தன்

துன்னாலை தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்., யாழ்ப்பாணம்

Full Detail

POST:
DIVISION: கரும்புலி
Sub division:
RANK: கப்டன்
NAME: மில்லர்
REALNAME: வல்லிபுரம் வசந்தன்
ADDRESS: துன்னாலை தெற்கு, கரவெட்டி, யாழ்ப்பாணம்.
District: யாழ்ப்பாணம்
DATEOFBIRTH: 01.01.1966
DATEOFDEATH: 05.07.1987
Sex: ஆண்
Incident:
Incident detail: யாழ்ப்பாணம் யாழ். மாவட்டம் நெல்லியடி மத்திய மகா வித்தியாலயதில் அமைந்திருந்த சிறிலங்கா படை முகாம்மீது வெடிமருந்து நிரப்பப்பட்ட ஊர்தி மோதி வெடிக்க வைத்து வீரச்சாவு
Resting Home: எள்ளங்குளம்
Resting as: Gravestone
Location In Rest.home:
Source: File
COMMENT:
Created Date: 2021-12-31 12:00:00
Modified Date: 2021-12-31
Modified Reason:
COMMENT:
Add more details
image